Termokaamerad


Meie ettevõtte üks perspektiivikaid tegevussuundi on Ameerika ettevõtte FLIR soojuskaamerate baasil turva- ja tehniliste videosüsteemide projekteerimine ja paigaldamine. Firma FLIR Systems on ülemaailmne liider soojuskaamera süsteemide tootmises nii äri- kui riigisektori vajadusteks. FLIR Systems kasutab oma süsteemide tootmises infrapunakujutiste visualiseerimise tänapäevast tehnoloogiat, mis võimaldab avastada infrapunakiirgust või soojust ja näha objekte täielikus pimeduses ja igasugustes ilmaoludes.

Soojuskaamerad ei ole turvavaldkonnas kaugeltki uus sõna, aga kõrge hind on muutnud nende kasutamise ainult rahaliste piiranguteta riigiorganite ja jõustruktuuride pärusmaaks. Seoses kasvava huviga soojuskujutiste visualiseerimise süsteemide vastu on FLIR Systems oma äri jõuliselt laiendanud ja saavutanud mõne aasta jooksul enam kui 2 miljardi Ameerika dollari suuruse aastakäibe. Uued tehnoloogiad, tootmise laiendamine ja odavdamine on teinud soojuskaamera kasutamise taskukohaseks ka tavatarbijale.

Mis on soojuskaamera?

Soojuskaamerad näevad soojust, vormistavad kujutise paljale silmale nähtamatu soojuskiirguse põhjal, luues täpse kujutise isegi kottpimedas. Erinevalt teistest videojälgimissüsteemidest ei vaja soojuskaamerad selge ja täpse kujutise tekitamiseks mingeid valgusallikaid, vaid suudavad näha läbi udu ja suitsu ning kõikvõimalikes ilmaoludes. Soojuskaameraid saab kasutada igat tüüpi turva- ja jälgimisseadmetes, esmajärjekorras neis, mis peavad kindlustama võimalike kurikaelte avastamise täielikus pimeduses ja halva ilmaga.

02

04

03

01

Territooriumi valve ebaseaduslike sissetungijate eest

Kaamerasse sisse ehitatud valve- ja/või temperatuuri videoanalüütikud võimaldavad klassifitseerida sihtmärke mõõtmete ja kaamerast eemaldumise kauguse järgi, kontrollida virtuaalse perimeetri või piiri terviklust, mis teeb soojuskaamerast parima abimehe keerukate valduste valvamisel. Sissetungi avastamine toimub automaatselt igasuguse ilmaga ja igasuguse valgustusega.

06

07

05

Kütusekao hoiatus

Soojuskaameraid  saab kasutada mitte ainult objektide valvamiseks kõrvu videovalvesüsteemidega, vaid ka tootmise kvaliteedi kontrolliks ja ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks. Naftatöötlusettevõtetes on soojuskaamera saanud valve kõrval traditsiooniliseks meetmeks tsisternide täitmise kontrollimisel ja on ökonoomseim viis selgitada välja naftatoodete kadu veo käigus (pildil – poolik kütusetsistern):

08

 

 

Samuti  saab võidelda ka vargustega: dokumentide põhjal tühjas tsisternis võidakse kütust ebaseaduslikult välja vedada. Kütuseautode sektsioonide täitmisel on kaamera abil lihtne kontrollida nende täitumust ja kütuse kogust, mis võimaldab ennetada võimalikku kütusevargust (pildil: kütuseauto tsisterni täitumuse kontrollimine, selgesti on eristatavad täis ja tühjad sektsioonid):

09

10

 

Prügipõlengu hoiatus

Tänu temperatuuri mõõtmise võimalusele sobivad FLIR soojuskaamerad ideaalselt tuleohutussüsteemidele – need tuvastavad kergesti kuumad alad, mis on põlenguvõimaluse esimeseks tundemärgiks. Kasutajal on erinevaid reguleerimise rakendusi lihtne seadistada. Neist ükskõik millise häirumisel käivitub signalisatsioon automaatselt. Sõltuvalt süsteemi rakendusest võivad reegli olla erinevad. Kõige lihtsam neist näeb ette, et signalisatsioon käivitub juhul kui süsteem registreeris kehtestatud temperatuuri ületamise. Muudel juhtudel, näiteks jäätmepõletusjaamas, saab kehtestada korra, et süsteem jälgib temperatuuri kerkimist seni, kuni saabuvad uued jäätmed.

11

Energeetika – mida saab teha soojuskaameraga?            

– Hoiatamine jõuseadmete ja -kaablite süttimise eest

– Jõujaamade ümbruse ja territooriumi valve

– Transformaatorite töö ja õlitaseme seire

– Soojakadude varane avastamine

– Vigaste ühenduste avastamine

– Faaside tasakaalu visualiseerimine

– Seadmete temperatuuri seire

13

14

15

12

 

Hoiatamine söe või turba iseenesliku süttimise eest

Kaamerad on suutelised avastama söe autooksüdatsiooni kolde mitme meetri sügavuselt (sõltub söe sordist, kogusest ja autooksüdatsiooni ja õhu temperatuurist), normaalsetes tingimustes on säärase kolde avastamise sügavus kuni 15 meetrit. Töörežiim on ööpäevaringne, kogu pinnase lasundi seire toimub automaatrežiimil.

16

17