Turvasüsteemid


Incatex OÜ pakub oma klientidele konsultatsioone turvalisuse alal, turvasüsteemide projekteerimist, müüki, paigaldust ja hooldust.  Meie firma omab pikaajalist töökogemust alljärgnevate süsteemidega:

Valvesignalisatsioon

Tulekahjusignalisatsioon (ATS)

Videovalvesüsteemid

Termokaamerad

Läbipääsusüsteemid ja tööaja arvestus

Koduautomaatika

Konsultatsioon

Iga olemasoleva turvasüsteemi muutmine, kaasajastamine või uue ehitamine vajab eelnevat nõupidamist spetsialistiga. Meie anname hinnangu olukorrale objektil, seadmete valikule ja nende paigutusele. Vajadusel teeme ettepanekuid süsteemi täiendamiseks, parendamiseks ja kaasajastamiseks.  Aitame Teil valida parimaid pakkumisi Eesti turvaturul ning samuti selgitame, milles seisneb erinevus turvafirmade poolt pakutavate teenuste pakketide vahel.

Turvalahenduste projekteerimine

Et paigaldatav turvasüsteem kaitseks maksimaalselt Teie vara ning selle kasutamine oleks lihtne ja käepärane, tuleb leida sobivad  lahendused. Lahenduste väljatöötamiseks pakume projektide koostamist. Palju lihtsam on korraldada paigaldustööde hanke ja objektiivselt hinnata esitatud pakkumisi, kui on olemas korralik projekt. Kõik selleks vajalikud registreeringud on meil Majandustegevuse registris.

Turvasüsteemide paigaldus

Meie firma pakub turvasüsteemide paigaldust koos kõikide vajalike seadmete ja paigalduseks vajalike abimaterjalide tarnimisega. Turvasüsteemi komponentidena kasutame peamiselt kasutajasõbralikke ja levinud süsteeme, mille töökindlus on tõestatud pikaajalise kogemusega. Kasutame seadmeid nagu FOXSEC, INNER RANGE, PARADOX, DSC, YOGA, TEXECOM, JABLOTRON, BENTEL, JUNO NET jpm. Süsteemide paigaldusega kaasneb kasutajate koolitus ja süsteemi paigaldusinfo koostamine.

Turvasüsteemide hooldus

Tagamaks tehnika riketeta toimimise on vajalik seda korrapäraselt kontrollida ja viia läbi vajalikud hooldustööd. Seadmete hooldustööde käigus võib ilmneda ka varjatuid rikkeid, mis tavakasutuse korral võivad jääda märkamatuks. Hooldustöid pakume ühekordsete ülevaatustena või regulaarselt lepingu alusel.

Regulaarne hooldus ja korrasoleku kontroll on vajalik kõikidele tehnosüsteemidele. ATS süsteemide hooldustingimused on täna reglementeeritud vastava õigusaktiga ja on ATS süsteemi omanikule  kohustuslikud. Incatexil on juurutatud  hooldustööde infosüsteem, mis koostab igaks kalendrikuuks hooldusgraafikud ning aitab kontrollida nende täitmist. Süsteemi kasutamine tagab kõikide holdustööde regulaarset ja õigeaegset täitmist Teie objektidel.